tiistai 10. huhtikuuta 2012

Elämä tienhaarassa

-->

Vuonna 1993 perustetun Nuorten Kriisipisteen nimeä voidaan luonnehtia aikansa kuvaksi, joka omalta osaltaan kertoo kriisityön rantautumisesta Suomeen. Maamme ensimmäinen kriisiryhmä asettui hälytysvalmiuteen 1.1.1990 Pietarsaaren terveyskeskuksessa aikaan, jolloin koko Suomi paini pankkikriisissä ja kansantalouden ylikuumenemisen tilassa. 

Nykyisin kriisipalveluita tarjoavia tahoja on useita; perusterveydenhoito, erikoissairaanhoito, sosiaalitoimi ja useat eri järjestöt. Toteuttajien kirjon laajuus vaikuttaa osaltaan myös kunkin kriisipalvelun luonteeseen. Kriisityöstä ja katastrofipsykologisesta työstä puhutaan usein yhtenä ja samana asiana, vaikka ne eroavat toisistaan. Karkeasti jaoteltuna kriisityö lähtee asiakkaan aloitteesta, on yksilöllistä ja asiakkaalle kerrotaan, että hän voi tulla aina tarvittaessa uudelleen. Katastrofipsykologinen työ on aktiivista, etsivää työtä, jonka lähtökohtana on kokemuksen käsittely ryhmässä. Usein Nuorten Kriisipisteellä toteutettava työ sekoitetaan jälkimmäiseen, vaikka kyse on puhtaasti ensimmäisestä.

Nuorten Kriisipisteellä pitkään työskennelleet kriisityöntekijät ovat pohtineet ääneen, kuinka työuransa alkuaikoina lehdessä uutisoitu onnettomuus, väkivallanteko tai muu vastaavanlainen uutinen poiki usein asiakkuuden myös meillä. Enää tilanne ei ole vastaavanlainen, joten en lue työmatkalla junaan tuotuja ilmaisjakelulehtiä kuin päivystykseen tulevien yhteydenottojen esitietoina. Tästä muutoksesta huolimatta jokaisen päivystykseen tulleen yhteydenoton taustalla on kriisi nuoren subjektiivisena kokemuksena. Hänelle on tapahtunut jokin muutos elämäntilanteessa tai omassa ajattelutavassa, jonka ansiosta hän on halukas/valmis ottamaan yhteyttä saadakseen apua. Työntekijän näkökulmasta tämä on kullanarvoinen tilaisuus! Huoli nuoren tilanteesta ei ole enää vain vanhempien tai nuoren työntekijän vaan nuori itse on motivoitunut muutokseen tai ainakin halukas kokeilemaan sitä.


Helposti näemme kriisin vain uhkana, muttemme mahdollisuutena. Kriisi on usein yllättävä, järkyttävä ja uusi tilanne, jossa  aikaisemmin käytetyt ratkaisut ja toimintamallit eivät toimi tilanteen selvittämiseksi. Emme toivo kriisiä omalle kohdalle tai saatika hyvälle ystävälle, vaikka elämämme kulkeekin erilaisten kehityskriisien kautta. Alunperin kriisi-sana tulee kreikankielisestä sanasta krisis, joka tarkoittaa äkillistä muutosta, kohtalokasta häiriötä tai ratkaisevaa käännettä. Kriisiä voidaankin hyvällä syyllä pitää myös vahvana muutosvoimana - yhtenä tärkeänä tienhaarana elämässä.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti