keskiviikko 10. lokakuuta 2012

Vanhempien tehtävä on olla huolissaan

Tänään vietetään maailman mielenterveyspäivää, jonka avulla halutaan herättää keskustelua henkisen hyvinvoinnin edistämisestä, mielenterveyden ongelmien ehkäisemisestä ja hoidosta sekä mielenterveyspotilaiden ja omaisten asemasta maailmanlaajuisesti. Aihe koskettaa meitä kaikkia. Jokaisella meistä on oma erilainen kokemus siitä, mitä on hyvä mielenterveys ja miten sitä voidaan edistää. 

Mielenterveydestä puhuttaessa painopiste usein kääntyy sen ongelmiin, vaikka se on paljon muutakin mikä liittyy mielen ja ruumiin tasapainoon ja hyvinvointiin. Hyvään mielenterveyteen kuuluu myös taito puhua mieltä painavista asioista. On tavallista, että nuoret käsittelevät vanhempiaan kuin silkkihansikkain. Pitävät taidokkaasti yllä hyvän olon näytelmää, jossa jättävät kertomatta pahasta olostaan ja tukalista tunteistaan tai käärivät ne muunneltujen totuuksien lahjanauhaan. Eivät he tee sitä nuoruuden salamyhkäisyyttään vaan halusta suojella vanhempiaan, etteivät nämä vain huolestuisi tai alkaisi kyselemään liikoja.

Vanhemman huolella on olennainen rooli puututtaessa nuoren tilanteeseen. Puuttumisella tarkoitan niin tukea kuin kontrollia, kumpaakin oikeassa suhteessa. On tärkeää keskustella nuoren kanssa huolestuttavasta tilanteesta ja siitä nousevista tunteista. Jo se, että niille kaikille annetaan nimi helpottaa nuorta ja auttaa tilanteen normalisoimisessa. Luottamus, yhdessäolo, mukanaolon merkitys, jaettu vastuu ja kohdatuksi tuleminen - käsitteitä, jotka liittyvät puuttumiseen ja vanhemmuuden rooliin siinä. Tärkeitä asioita jo yksittäisinä, saatika yhdessä.

Joskus saamme Nuorten Kriisipisteen päivystykseen yhteydenottoja vanhemmilta, jotka haluaisivat kaikin tavoin pitää soiton tai käynnin salassa omalta nuoreltaan. Huomaamattaan he ottavat nuoren tavoin käyttöönsä silkkihansikkaat. Hyvää tarkoittaen, jotta nuori ei suuttuisi tai etteivät he näyttäisi hänelle omaa huoltaan. On tärkeää säilyttää luottamuksellinen suhde nuoreen eikä puhua tämän selän takana asioista kenties vaikeuttaen hänen tilannettaan. Luottamus ei kuitenkaan tarkoita salailua vaan avoimuutta asioiden äärellä.  Vanhemman näkökulmasta se on kykyä ottaa vastaan nuoren pahaa oloa ja sitä kautta edistää hänen mielenterveyttään. Tässä mielessä Sigmund Freudin määritelmä mielenterveydelle "kyky rakastaa ja kyky tehdä työtä” on osuva.

Katja Laamanen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti