maanantai 21. tammikuuta 2013

Musiikki tukee mielenterveyttä

Aika harva ihminen kertoo inhoavansa musiikkia. Erilaisten musiikkityylien tarjonta on laajaa, joten jokaiselle löytyy jotakin mieleistä. Nykyisen teknologian ansiosta musiikki on helposti saatavilla ja lempimusiikki seuraa mukana. Musiikista on muodostunut erityisesti nuorille tärkeä osa elämää.Miksi sitten jokin musiikki valikoituu lempimusiikiksi? Näkemykseni mukaan lempimusiikissa on jotakin sellaista, joka tyydyttää ihmisen sen hetkisen elämäntilanteen mukaisia sisäisiä tarpeita. Laulun sanat voivat muodostua kuulijalle tärkeiksi, kun taas toinen vaikuttuu ensisijaisesti musiikin tuomasta tunnelmasta. Jollekin musiikin esittäjä ja artistin elämäntarina ovat merkittävässä roolissa, toiseen säveltäjä tekee vaikutuksen. Lempimusiikki voi edustaa tiettyä kulttuuria, jota kuulija ihannoi. Musiikkityyliin luonne ja sen heijastamat arvot saattavat koskettaa kuulijaa aivan erityisellä tavalla, minkä vuoksi tietyn tyylinen musiikki valikoituu lempimusiikiksi. Lempimusiikki voi olla myös jotakin, johon liittyy vahvat muistot tai sen avulla kuulija on saanut vahvan tunnekokemuksen. Lempimusiikki sisältää todennäköisesti jotakin sellaista, johon kuulijan on helppo samaistua ja jota kuulija tarvitsee juuri sillä hetkellä.


Musiikin merkityksellisyys liittyy olennaisesti sen kykyyn herättää ja ylläpitää tunteita. Nuorten on tutkitusti todettu käyttävän musiikkia tunteiden säätelyssä. Suvi Saarikallion (2007) väitöstutkimuksessa löytyi seitsemän erilaista tapaa, jolla nuoret säätelivät musiikilla mielialaansa. Saarikallion tutkimukseen osallistui 1500 nuorta ympäri Suomea. Lempimusiikki elvytti, kun nuori koki itsensä väsyneeksi. Musiikin luoma tunnelma viihdytti ja sen avulla nuoret saivat elämyksiä. Musiikin avulla nuoret pystyivät irtautumaan pahasta olosta ja musiikista sai lohtua murheisiin. Nuoret purkivat vihaansa musiikin avulla ja musiikin herättämä mielikuvatyöskentely auttoi tunteiden selvittämisessä. Saarikallion mukaan nuorten tunnetaidot ovat vasta kehittymässä, joten musiikki tarjoaa heille helpon kanavan tunteiden säätelyyn.

Musiikin voidaan sanoa tukevan mielenterveyttä monella tavalla. Nuoret hakevat musiikista iloa ja nostetta elämään, toisaalta vaikeina aikoina musiikki lohduttaa ja rentouttaa. Nuorilla näyttää olevan luontainen kyky valita juuri itselleen sopivaa musiikkia oikeanaikaisesti. Viimeisenä, mutta ei ollenkaan vähäisempänä näkökulmana haluan nostaa esiin musiikin sosiaalisen puolen. Musiikki yhdistää ihmisiä! Lempimusiikin avulla nuori voi "salaisesti" kertoa itsestä ja viestittää toisille tiettyyn alakulttuuriin kuulumisesta.

Nuorten mielenterveystyön tukemiseksi järjestetään "Kuukeeko Kukaan II" -konsertti Savoy teatterissa 13.2.2013. Tervetuloa paikan päälle nauttimaan livemusiikista. Sitä ennen kannattaa käydä tutustumassa konsertin sivustoihin, joista löytyy mielenkiintoisia kirjoituksia.


Heidi Rouhiainen
musiikkiterapeutti FM Lähteet: 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti