tiistai 19. maaliskuuta 2013

Kuka kuulee ja tunnistaa nuoren rikoksen uhrin?


Rikosuhripäivystyksessä (RIKU) alkoi 2012 nelivuotinen nuorten hanke, jonka tavoitteena on kehittää tehokas ja kohdennettu viestintä nuorten rikosuhrien oikeusturvasta ja tuesta. Koulutuksella edistetään nuorten kanssa työskentelevien toimijoiden valmiuksia tunnistaa, kohdata, tukea ja ohjata nuoria rikoksen uhreja. Hanke vahvistaa myös RIKUn omia palveluita nuorille.

Rikoksen uhriksi joutuneen nuoren tunnistaminen on haasteellista. Kohderyhmille tehdyn tarvekartoituksen mukaan uhriksi joutumisesta kerrottaisiin kaverille, ei vanhemmille. Näin sitä todennäköisemmin mitä vanhemmasta nuoresta on kyse. Kasvava nuori toimii luonnollisesti kun hän itsenäistyy ja ottaa etäisyyttä vanhempiinsa. Rikoksen uhriksi joutumiseen saattaa liittyä myös asioita, joita ei haluta kertoa vanhemmille, siitäkään huolimatta, että todellisuudessa ne eivät millään tavalla oikeuta rikollista tekoa.

Nuori ei välttämättä tunnista joutuneensa rikoksen uhriksi. Tarvekartoituksessa nousi esiin nuorten tarve saada tietoa siitä mikä on rikos. Nuori voi olla tietämätön mitä tehdä, esimerkiksi jos on tullut seksuaalisesti hyväksikäytetyksi nautittuaan alkoholia. Oma syyllisyyden tunne ja pelko vanhempien reaktiosta saattaa olla este kertoa asiasta kenellekään.

Ikävä tosiasia on, että moni nuoren kohtaama rikos jää ilmoittamatta ja selvittämättä ja nuori jää ilman tukea. Nuoren jäädessä yksin selviämään tilanteesta saattaa se vaikuttaa merkittävästi hänen arkeensa. Kenen vastuulla on tunnistaa nuori, joka itse ei osaa hakea apua. Pahanolon kasvaessa nuoren oireilu voi lisääntyä ja aikuisen voi olla vaikea tunnistaa syytä alkuperäistä syytä oireiluun. Nuori ei välttämättä itsekkään osaa yhdistää kokemaansa rikosta syyksi pahaan oloonsa.

Vaikka rikoksen uhriksi joutuneen nuoren ystäviä ei voi vastuutta avun hakemisesta, voidaan valistuksella auttaa heitä näkemään mahdollisuutensa tukea nuorta itseään ilmaisemaan kokemuksensa jollekin luotettavalle aikuiselle. Edistämällä nuorten tietoisuutta tarjolla olevista palveluista ja heidän oikeuksistaan, on varmasti askel parempaan. Matalan kynnyksen mahdollisuudet kohdata aikuinen, jolla on hetki aikaa, vahvistaa nuoren luottamusta ja helpottaa avun hakemista.

Itsenäistyvä nuori tarvitsee ympärilleen aikuisia, jotka reagoivat nuoren oireisiin ja kuuntelevat herkällä korvalla. Auttavien tahojen verkosto on laaja ja sen toimiminen parhaimmalla tavalla vaatii yhteistyötä ja verkostoitumista. Meitä, jotka kannamme huolta nuorista ja heidän hyvinvoinnistaan on paljon ja yhdessä pystymme tarjoamaan nuorille sitä mitä he tarvitsevat.

RIKUn nuorten sivut löytyvät osoitteesta www.riku.fi/nuoret. Samasta osoitteesta löytyy muun tarpeellisen tiedon lisäksi mm. rikosprosessiopas nuorille rikoksen uhreille.

Kevättä odotellessa,

Maatu Arkio
Rikosuhripäivystys Nuorten hanke

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti