tiistai 11. kesäkuuta 2013

Varjomaailman nettiryhmissä puhutaan vanhempien juomisesta


Varjomaailma www.varjomaailma.fi on A-klinikkasäätiön ylläpitämä verkkopalvelu nuorille, joiden mieltä painaa vanhempien juominen tai muu päihteidenkäyttö. Sivustolta löytyy kattavasti tietoa siitä, mistä voi hakea itselleen apua ja siellä voi kertoa oman elämäntarinansa sekä tutustua muihin samassa tilanteessa oleviin nuoriin.

Varjomaailmassa on järjestetty vuodesta 2009 lähtien nettiryhmiä, joita ohjaavat luotettavat ammattilaiset ja jossa toimitaan nimimerkin turvin. Ryhmä toimii suljetulla keskustelufoorumilla, ja sen tavoite on antaa kullekin nuorelle räätälöidysti käytännön neuvoja ja tukea, sekä voimaannuttaa häntä joko hakeutumaan avun piiriin tai ottamaan jo olemassa olevasta avusta paremmin hyötyjä irti esimerkiksi kertomalla hänen oikeuksistaan.

Ryhmään pyritään luomaan luottamuksellinen ilmapiiri, jonka turvin voidaan auttaa nuoria nimeämään erilaisia kokemuksia ja tunteita. Kolmas tavoite on kartoittaa kunkin ryhmäläisen tilanne niin kodin, koulun, terveydentilan kuin sosiaalisen elämän osalta.

Lisäksi tarjolla on  live-chattejä. Nekin ovat suljettuja ulkopuolisilta ja niissä voidaan keskustella reaaliajassa päivän tapahtumista sekä yhteisesti sovituista teemoista. Ryhmissä tehdään erilaisia pieniä tehtäviä, joiden avulla voi selventää omia tunteita ja ajatuksia. Muuten sana on vapaa, ja jokainen saa aloittaa keskusteluketjuja tärkeäksi kokemistaan aiheista.

Ryhmissä on puhuttu viime vuosina erityisesti vanhempien juomisesta sekä sen aiheuttamista häpeän, surun, vihan ja hämmennyksen tunteista. Varjomaailmassa voi pohtia sitä, miksi äiti tai isä ei pysty lopettamaan juomista silloinkaan, kun lapsi tarvitsisi kipeästi huomiota ja hoivaa. Mikä ihme se alkoholismi oikein on, ja mikä sitä voi aiheuttaa?

Lisäksi tärkeitä aiheita ovat olleet huono itsetunto, yksinäisyys, koulukiusaaminen, mielenterveysongelmat, seurustelu, itsetuhoisuus, lastensuojeluun liittyvät kysymykset ja perheväkivalta. Puhetta on ollut myös elokuvista, musiikista, kirjoista, ja erilaisista harrastuksista kuntosalista teatteriin.

Varjomaailma-ryhmistä on saatu valtavasti hyvää palautetta. Moni nuori on kertonut saaneensa sieltä lopullisen sysäyksen rohkaistua puhumaan perheen ongelmista jollekin ulkopuoliselle luotettavalle aikuiselle. Kuka marssi ryhmän aikana kuraattorin puheille ja kuka kirjoitti kouluaineen kotioloistaan, sai siitä kiitettävän ja tunsi itsensä vahvemmaksi.

Näin kertoi eräs Varjomaailma-ryhmään osallistunut: Se auttoi näkemään et en oo yksin täs maailmas ja opetti avautumaan ja opetti luottamusta ja helpotti tunteiden käsittelyä. 

Yksin hän ei tosiaan olekaan. A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -hankkeen vuonna 2011 teettämän kyselyn mukaan 26 % 12–18-vuotiaista nuorista on kokenut haittoja vanhempiensa juomisesta. Liiallinen alkoholinkäyttö perheessä on tabu, jota on vaikea ottaa puheeksi niin lasten kuin viranomaisten puolesta. Varjomaailman nettiryhmissä tällaisissa perheissä elävät voivat tulla kuulluiksi.

Varjomaailmassa on lupa hoitaa itsensä kuntoon riippumatta siitä, lopettaako vanhempi juomisen. Ei ole mitään syytä jäädä huoliensa kanssa yksin! 


Shirley Hubara 
A-klinikkasäätiö
Varjomaailma

Seuraava nettiryhmä alkaa 1.7.2013. 
Katso lisätiedot www.varjomaailma.fi Lähteet:

Nuorten kysely 2011, Lasinen lapsuus -hanke http://www.lasinenlapsuus.fi/File/c32590de-df8a-484c-83b7-36589dac2a1c/Nuorten_gallup_2011.pdf 

Ryhmiin osallistuneilta nuorilta kerätty anonyymi palaute, kevät 2013.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti